Offices & Branches

DA NANG

DA NANG

Lượt xem: 345
  • Chi nhánh: DN0005
  • Lĩnh vực hoạt động: Vận chuyển
  • Tỉnh / Thành phố: Quận Hải Châu » Thành Phố Đà Nẵng
  • Head office address: 11 3/2 street, Hai Chau District, Da Nang City
  • Điện thoại: (+84) 236 3825 829
  • Fax: (+84) 236 3825 827
  • Email: info@globallogisticservice.com
  • Website: http://globallogisticservice.com

Tổng số điểm của Chi nhánh là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá Chi nhánh
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second