Offices & Branches

CAN THO

CAN THO

Lượt xem: 348
  • Chi nhánh: DN0003
  • Lĩnh vực hoạt động: Vận chuyển
  • Tỉnh / Thành phố: Quận Cái Răng » Thành Phố Cần Thơ
  • Head office address: 2 Phu Thang Area, Cai Rang District, Can Tho City
  • Điện thoại: (+84) 292 383 7001
  • Fax: (+84) 292 383 7003
  • Email: info@globallogisticservice.com
  • Website: http://globallogisticservice.com

Tổng số điểm của Chi nhánh là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá Chi nhánh
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second